Wel of niet naar de huisarts?

Ziekenhuizen overbelast?