Over de website, over ons

Al enige tijd werken wij aan het Handboek voor de burger in tijden van nood. Zoals de titel al aangeeft een boek bedoeld om mensen te helpen met praktische adviezen, recepten, tips, kortom, alles wat je als burger zelf kunt doen om een crisis het hoofd te bieden.

Door de corona-pandemie zijn sommige hoofdstukken actueler dan ooit. In samenspraak met onze uitgever (Uitgeverij PLUIM) besloten we om deze hoofdstukken zo actueel mogelijk te maken en online te zetten.

Ons uitgangspunt daarbij is elke keer de vraag “Wat kun je doen als…” (je thuis moet werken, je schoolgaande kinderen hebt, je je verveelt, je denkt dat je besmet bent…). Dus erg praktisch van aard.

Geen diepgravende analyses, achtergronden of medisch-statistische nieuwtjes, daarvoor zijn genoeg andere bronnen. Nee, gewoon alles wat je zelf en met je naasten kunt doen onder deze speciale omstandigheden.

Een crisissituatie, zoals de huidige Corona-pandemie heeft zeker ook z’n aantrekkelijke kanten. Even rust. Lekker uitslapen, je kan toch niet naar je werk. Alle tijd om een mooi boek te lezen of te mijmeren. 

Maar om te kunnen genieten moet je je basisvoorzieningen wel op orde hebben. En daar zit het probleem. Wie weet nog hoe je in je dagelijkse maaltijd kunt voorzien als de winkels dicht blijven? Heb je de spullen en kennis om te zorgen dat je efficiënt en met plezier thuis kunt werken? Heb je voldoende medicijnen op voorraad en wat doe je als dat niet zo is?

Naast diverse bronnen die we doorlopend raadplegen, maken we gebruik van een aantal experts op deelgebieden. Zo zijn alle artikelen met een medisch karakter voorgelegd aan een ervaren huisarts.

Reacties, aanvullingen, bijdragen? Graag! We staan erg open voor iedereen die met ons wil samenwerken om deze informatie actueel en volledig te houden. Reactie zijn welkom via info@burgerinnood.nl


Wie zijn ‘wij’?

Roeland Stekelenburg (1963) is journalist en woonde en werkte vijf jaar als correspondent voor NOVA in Zambia (Afrika). Noodgedwongen leerde hij daar te overleven zonder de zekerheid van een stabiele, werkende infrastructuur. Terug in Nederland werd hij lid van de hoofdredactie van de Amsterdamse stadszender AT5 en werkte als Hoofd Nieuwe Media bij de NOS. Hij is er van overtuigd dat het bezitten van voldoende vaardigheden om jezelf onder alle omstandigheden te kunnen redden een noodzakelijke voorwaarde is voor vrijheid, onafhankelijkheid en levensgeluk.

Henk Rijks (1962) is de auteur van De kostwinner en De overblijfvader. Hij houdt ervan om dingen uit te zoeken, vooral als die wat minder voor de hand liggen. Als voormalig officier bij de Landmacht kijkt hij met andere ogen naar kritische infrastructuur en mogelijke kwetsbaarheden en hoe daar mee om te gaan. Desalniettemin is hij wars van onheilstijdingen en gelooft hij dat het einde der tijden nog heel lang op zich zal laten wachten. Maar ook dat je als burger zonder een bunker in je achtertuin te graven heel goed kunt overleven in tijden van nood.

Tijs Koelemeijer (1988) is illustrator en grafisch vormgever. Hij illustreerde eerder De groentebijbel en Het grote poetsboek. Naast boeken en tijdschriften ontwerpt hij ook logo’s, kaarten en verpakkingen.

Disclaimer:

Deze website bevat uitdrukkelijk geen medisch advies; wij zijn immers geen artsen. De informatie is bedoeld als een richtlijn voor de gemiddelde burger en is gebaseerd op best practices en anekdotisch bewijs om henzelf en hun naasten te beschermen. Er is geen garantie of bewijs dat het navolgen van deze adviezen leidt tot een vermindering van nieuwe infecties of het stoppen van de COVID–19 epidemie, maar natuurlijk gaan we er van uit dat ze een positieve bijdrage leveren. Alle artikelen op deze website zijn geschreven vanuit de bedoeling om feitelijke informatie te geven. Opvolgen van adviezen is voor eigen rekening en risico. De auteurs en uitgever zijn niet aansprakelijk voor claims, schade of andere gevolgen als gevolg van het opvolgen van de hier gepubliceerde content.

6 thoughts on “Over de website, over ons”

Geef een reactie